Matsu Buichi

Matsu trained as an Akodo Bushi

Description:
Bio:

Matsu Buichi

L5R: Reign of Screams Toju Toju