Matsu Masako

Lion clan, youngest daughter of Lord Matsu Takashi, strange prodigy

Description:

Matsu_Masako_-_youngest_daughter_of_Lord_Matsu_Takashi.jpg

Bio:

Matsu Masako

L5R: Reign of Screams Toju Toju